Att använda sig av radioreklam är ett av många sätt att marknadsföra sig. Många lyssnar idag på reklamfinansierade radiokanaler och når ut till många. Det sägs att 8 av 10 i Sverige lyssnar varje dag på radio och säkert lika många väljer en reklamkanal. Sannolikt så når du ut till många genom att använda dig av radioreklam.

Gör du en bra radioreklam så når du som sagt ut till många, och det är ett enkelt sätt att via radio sända sin reklam. Det stora radiokanalerna har ofta byråer knutna till sig som är duktiga på att skapa reklam för just dig. De skapar en ljudlogga till dig som kan följa med den reklam du vill nå ut med. Det kan vara en skojig reklam som gör att lyssnare fastnar för just det du har att säga eller så skapar reklamen en stämning och en känsla som gör att den som lyssnar känner igen och får kunskap om just dig och ditt reklambudskap.

Musik är ju som bekant stämningshöjare och gör att man lätt kan fånga upp lyssnarna med bra musik i kombination med reklam. Oftast så kan reklambyrån anlita mycket kompetenta sångare och röster för sina uppdrag utan att det kostar allt för mycket. Det är också enkelt väl du gjort en ljudlogga att bara ändra i text och budskap när det behövs. Den följer med och blir igenkännande för den som lyssnar. Därför kan själva ljudloggan vara det viktigaste som görs för din radioreklam. Den bygger du din reklam kring coh blir som ett ljudmässigt varumärke för dig.